Learn-english

زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

در این درس درباره زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی خواهید خواند که برای بیان عملی ادامه‌دار که تا زمانی مشخص در آینده اتفاق افتاده استفاده می‌شود.

ادامه مطلب

Learn-english

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

از زمان آینده کامل در زبان انگلیسی برای بیان عملی در آینده استفاده می‌شود که زودتر از عملی دیگر به اتمام خواهد رسید. مبحث این درس بررسی کاربردهای این زمان است.

ادامه مطلب

Learn-english

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

از زمان استمراری در زبان انگلیسی برای تاکید کردن بر عملی ادامه‌دار در زمان آینده استفاده می‌شود. در این بخش با این زمان آشنا می‌شویم.

ادامه مطلب

Learn-english

زمان آینده ساده (با will و going to) در زبان انگلیسی

از زمان آینده با will و going to برای نشان دادن یک نتیجه‌گیری منطقی یا یک برنامه از پیش تعیین شده برای آینده استفاده می‌شود. در این درس با این زمان آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب

Learn-english

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

از زمان حال کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که گذشته شروع شده و تا حال ادامه داشته یا تاثیرش باقی مانده است. این مطلب به آموزش این زمان می‌پردازد.

ادامه مطلب

Learn-english

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

این بخش درباره زمان حال کامل در انگلیسی است. از این زمان برای بیان کاری در گذشته که تاثیرش تا زمان حال ادامه داشته استفاده می‌شود.

ادامه مطلب

Learn-english

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

یکی از کاربردهای حال استمراری در زبان انگلیسی بیان کارهای در حال وقوع در زمان حال است. برای یاد گرفتن کاربردهای دیگر آن این مطلب را بخوانید.

ادامه مطلب

زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

در این بخش یکی از پرکاربردترین زمان‌ها یعنی زمان حال در زبان انگلیسی آموزش داده می‌شود. از این زمان برای نشان دادن عملی در زمان حال استفاده می‌کنیم.

ادامه مطلب

Learn-english

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

از زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند. این درس به بررسی این زمان می‌پردازد.

ادامه مطلب

زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

در این درس درباره کاربردها و ساختار زمان حال کامل یا گذشته در گذشته در زبان انگلیسی می‌خوانید. این زمان کاربردهای متنوعی دارد که با آنها آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب